Van 5 t/m 10 december is weer de jaarlijkse collecteweek voor de stichting Orhei. Zoals bij u bekend is, biedt deze stichting hulp aan kinderen in Moldavië. De opbrengst van dit jaar is bestemd voor hetdagcentrum Gratia en Crisisopvang Micha.
In 2005 is stichting “Gratia” ontstaan met de ondersteuning van stichting Orhei en de lokale Baptisten gemeente in Causeni. Gratia heeft als missie kinderen die dat nodig hebben een tweede thuis te bieden. Het dagcentrum ondersteunt dagelijks zo’n 40 a 50 kinderen uit arme gezinnen door hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.
In Crisisopvang Micha wordt momenteel onderdak geboden aan een aantal (gebroken) Oekraïense gezinnen die zijn gevlucht voor de oorlog in hun thuisland.
Collecte: van harte aanbevolen!
Voor het werk in Moldavië is de stichting volledig afhankelijk van giften. Ook deze collecte draagt daaraan bij! Dat kan ook online via http://www.orhei.nl/doneer/ of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei. Vermeld hierbij uw naam, eventueel doel en telefoonnummer of e-mailadres.
Heeft u vragen wat betreft de collecte of de stichting dan kunt u bellen naar Nel de Graaf, Telefoon 033-2984242.

Vorig artikelIncident in de LOS studio
Volgend artikelRondleiding op Sovjet Ereveld