Het college heeft het verbijzonderde interne controleplan 2022 geactualiseerd en stelt deze
vast. Met dit plan wordt invulling gegeven aan art. 212 en art. 213 van de Gemeentewet
waarin het verplichtis zorg te dragen voor de toetsing van de rechtmatigheid van het
financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie

Vorig artikelVerwerkers – en detacheringsovereenkomst BLNP
Volgend artikelTijdelijk addendum nadere regel