Verwerkers – en detacheringsovereenkomst BLNP

0
261

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn
gemeenten wettelijk verplicht om zorgvuldig om te gaan met het verwerken van
persoonsgegevens in lijn met de bepalingenuit de AVG. De vier gemeente in het
samenwerkingsverband BLNP hebben besloten om de rechtmatigheid te borgen met het
aangaan van verwerkersovereenkomsten. Tevens heeft het college besloten om een
modelovereenkomst voor het detacheren van medewerkers in BLNP verband vast te stellen.