Woensdag 14 december zal de PCOB Kerstbijeenkomst gehouden worden in de Immanuëlkerk Bunschoten
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 17.00 uur
Kerstmeditatie door Ds. S.Griffioen, predikant Chr.Geref.Kerk,Eben-Haëzer, Eemdijk.
Thema van de kerstmeditatie luidt: “En zij gingen met haast”, n.a.v. Lukas 2 vers 8-21.
Na de éérste en de twééde Pauze het optreden van Chr.Geref.Zangvereniging, “Soli Deo Gloria” o.l.v. dirigent
Bert Koelewijn

Heeft u géén vervoer, géén probleem!
Bel op dinsdag 13 dec. en woensdag 14 dec. tussen 9.30 uur en 11.00 uur naar “De Boei”
tel: 033-2992922.

Als u woensdagmiddag 14 dec. om 13.00 uur thuis gereed staat, wordt u netjes opgehaald en na afloop weer thuis ebracht.
Bewoners van De Haven, Sytwende en Op de Ree hoeven niet te bellen!
Als u om 13.00 uur gereed staat in de hal van De Haven, wordt u daar opgehaald en na afloop weer teruggebracht!
Kom en geniet van de mooie PCOB Kerstbijeenkomst voor senioren.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Vorig artikelIJsselmeervogels gaat met zege de winterstop in
Volgend artikelDe mooiste kerststal van Nederland