Op grond van de Omgevingswet moeten alle gemeenten verplicht beschikken over een
omgevingsvisie. Daarin zijn de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving op
lange termijn opgenomen.Het ontwerp van deze omgevingsvisie is nu gereed. In de
omgevingsvisie beantwoorden we de vraag hoe we willen dat de gemeente Bunschoten er op
lange termijn (2040) uitziet. Het college vraagt de commissie Ruimte om een positief advies
uit te brengen over het in procedure brengen van de ontwerp Omgevingsvisie Bunschoten
2024 en de bijbehorende milieu-impactbeoordeling.

Vorig artikelNotitie instrumenten Grondbeleid Omgevingswet
Volgend artikelUittip: Kerst Sing-in