De Omgevingswet brengt een, soms aanzienlijke, wijziging van het instrumentarium op het
gebied van grondeigendom met zich mee. Het college informeert de gemeenteraad over de
belangrijkste wijzigingenvia een schriftelijke mededeling.

Vorig artikelKoud!
Volgend artikelBehandeling Ontwerp Omgevingsvisie Bunschoten