Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college om een
omgevingsvergunning te verlenen voor een kapschuur. De commissie Bezwaarschriften heeft
geadviseerd dit bezwaarschrift ongegrondte verklaren. Het college heeft in navolging van dit
advies het bezwaarschrift ongegrond verklaard

Vorig artikelWijziging GR AVU
Volgend artikelVerkoop van de oliebollen MMC