Vanwege diverse ontwikkelingen is het gewenst om de Nadere regel voor de bijzondere
bijstand aan te passen. Het gaat hierbij om aanscherpingen ter verduidelijking van de
uitvoering of wijzigingendie beter aansluiten bij de actualiteit. De belangrijkste wijziging is de
vrijlating van de tegemoetkoming voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Vorig artikelAstrid Posthouwer nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Meander
Volgend artikelGrenzeloos Actief