Het college heeft ingestemd met het voorstel waarin het met de gemeente Amersfoort afgesproken bestuursakkoord ten aanzien van de realisatie van een ontsluiting van de wijk Vathorst-Bovenduist aan degemeenteraad wordt voorgelegd. Uitgangspunt is hierbij het noordelijk tracé waarbij wordt ingezet op compenserende en mitigerende maatregelen voor
Bunschoten en Zevenhuizen.

Vorig artikelOliebollenmix
Volgend artikelVerzoek tot verlenging recht van opstal ruitersportcentrum