De LOS heeft een ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.  Dit geeft bepaalde fiscale voordelen bij het verstrekken van een gift aan de LOS. Dit verplicht ons om in opdracht van de belastingdienst de onderstaande gegevens te verstrekken.

Naam van de algemeen nut beogende instelling: Stichting Lokale Omroep Spakenburg Fiscaal nummer (RSIN): NL008551753B01 Handelsregister: KvK 41189578 Bestuurssamenstelling:

  • Jan Knepper, voorzitter
  • Wouter Koelewijn, secretaris
  • Gijs Zwaan, penningmeester
  • Wijnand van Diermen, bestuurslid (tv)
  • Emmy van Twillert, bestuurslid (kabelkrant)
  • Fake Bralts, bestuurslid (radio)
  • Sjaak Koops, bestuurslid (techniek)

Contactgegevens: adres: Bikkersweg 3, 3752 WV Bunschoten telefoon: 033-2987171 email: rtv@omroepspakenburg.nl Beleidsplan: 2016-2020 Activiteiten: zie bijlage Beloningsbeleid: De bestuursleden en medewerkers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze aanspraak maken op een reiskostenvergoeding (19 ct/km of 2e klas openbaar vervoer) indien zij voor de stichting buiten de gemeente Bunschoten moeten zijn. Zulks ter beoordeling van het bestuur. Doelstelling: Artikel 3 van de statuten: 1. De stichting heeft ten doel:     a. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Bunschoten, hierna te noemen: de gemeente;     b. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven,         en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen. 2. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft opo de gemeente. 3. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houd te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezelijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn. Financiële verantwoording: financiën Meer over ANBI vindt u hier.