21 januari 2020
Home Nieuws

Nieuws

Het lokale nieuws uit uw omgeving

Uitstrijkje

0
Steeds minder vrouwen geven gehoor aan de oproep om een uitstrijkje te laten maken. Deden in het verleden zeven op de tien vrouwen mee...

Concept Provinciale Omgevingsvisie (POVI)

0
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de concept Ontwerpen Omgevingsvisie (POVI) en Omgevingsverordening vastgesteld in het kader van de Omgevingswet. In deze documenten staat beschrevenhoe...

Stedenbouwkundig plan

0
In navolging op de succesvolle ontwikkeling van de eerste drie wooneilanden is er een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het vierde eiland van Rengerswetering. Dit betreft...

Convenant landelijke toegang maatschappelijke opvang

0
De gemeente Bunschoten vindt het belangrijk dat voor iedereen die het nodig heeft, passende opvang beschikbaar is. Daarom heeft het college ingestemd met het convenant landelijke...

Regionale afspraken

0
Het college heeft de regionale afspraken over de doordecentralisatie van Beschermd wonen per 2021 vastgesteld. Beschermd wonen is sinds 2015 een wettelijke taak voor gemeenten. Met...

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet verplichte GGZ aan de GGDrU

0
Het college heeft mandaat verleend aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD regio Utrecht. Dit mandaat geeft de GGDrU de wettelijke bevoegdheden die nodig...

Pilot autoluw maken Oude Schans

0
De gemeente Bunschoten is van plan om half mei te starten met een pilot voor een periode van vier maanden, waarbij de Oude Schans...

Aanvraag Stichting Diaconaal Interkerkelijk Noodfonds

0
Het college besluit om een bijdrage (€3.200) te leveren aan Stichting Diaconaal Interkerkelijk Noodfonds voor de activiteiten op het gebied van financiële hulpverlening aan inwoners...

Vacature

0