24 september 2020
Home Nieuws

Nieuws

Live uitzending raadsvergadering

Donderdagavond om 19.30 uur kunt u de raadsvergadering die gehouden wordt in de raadzaal van het gemeenthuis live meemaken. De gehele vergadering wordt live uitgezonden door de LOS

Meer gerookt door coronacrisis

Dat rokers meer zijn gaan roken sinds de coronacrisis is uitgebroken zal niemand verrassen, omdat er veel stress wordt ervaren. In oktober begint weer...

IJsselmeervogels niet in zee met Verloo

De zoektocht van IJsselmeervogels naar een nieuwe linksback heeft nog geen resultaat opgeleverd. De tweede divisionist uit Bunschoten besloot deze week niet in zee...

Code rood voor provincie Utrecht

Duitsland ziet vanaf woensdagavond de provincie Utrecht als risicogebied vanwege het hoge aantal coronagevallen. Eerder besloot België al dat Utrecht voor inwoners van dat...

Vacature buitendienst groen

vacature

Veiliger fietsen over de Zevenhuizerstraat

Vorig jaar is er hard gewerkt om de Zevenhuizerstraat in Bunschoten fietsvriendelijker te maken. In samenwerking met de provincie Utrecht is daarom een deel...

Deelnemers bevolkingsonderzoek tevreden

Van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker zou 96,5% weer meedoen bij het ontvangen van een uitnodiging. Cliënten zijn zeer tevreden. Er wordt een...

Dag van de Vrede in Muurhuizen Amersfoort

- Op 21 September, de Internationale Dag van de Vrede, is de Muurhuizen bedekt met een oase van blauw. Een groot deel van de...

Nationale Buitenspeeldag

Dinsdag 22 september was het Nationale Buitenspeeldag. In Bunschoten-Spakenburg deden 3 scholen mee, te weten: De Bavinckschool, de Groen van Prinstererschool en Het Talent....

Epilepsie Café regio Amersfoort weer open!

Op dinsdag 29 september 2020 gaat het Epilepsie Café regio Amersfoort weer aangepast open. In verband met het corona-virus is vooraf aanmelden verplicht en...

Afscheidsdienst ds. Wout van Dijk

Ds. Wout van Dijk neemt zondag 27 september afscheid van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Kampen. Hij is daar 8,5 jaar predikant geweest...

DierenPark Amersfoort

Dinsdag was officieel de start van de herfst. In DierenPark Amersfoort snuffelen de dieren al voorzichtig aan het nieuwe seizoen. “De prairiehondjes vinden deze...

Christenen voor Israël.

Donderdag 24 september om 19.30 uur is er een lezing via onze livestream met ds. Kees van Velzen over het onderwerp 'Het herstel van...

De 2e golf Meander MC

In Meander Medisch Centrum zijn zij zich momenteel aan het voorbereiden op de tweede golf, zo was te lezen in De stad Amersfoort. In...

Week Tegen Pesten

Wat als jij gepest wordt? Of ken je iemand die wordt gepest? Misschien pest je zelf en wil je hierover praten? Blijf er niet mee...

Jaarlijks onderhoud Vebowand

Dit jaar hebben er 340 paartjes oeverzwaluwen gebroed aan de Vebowand Bunschoten. Dat is iets meer dan het jaar er voor. In augustus zijn...

Herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum

Het college heeft ingestemd met het agenderen voor behandeling in de commissie Ruimte van het voorstel voorontwerp herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum. Met deze 'technische' herziening wordenenige onvolkomenheden...

Tweede resultaat woningtoewijzing

Het college informeert de commissie Ruimte over het tweede resultaat woonruimteverdeling van 35 opgeleverde nieuwbouw sociale huurwoningen (appartementen) op het derde eiland Rengerswetering. Het resultaatis dat...

Aansluiten bij Eén tegen Eenzaamheid

In 2018 heeft het Ministerie van VWS het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ gelanceerd. Doel is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken door eenzaamheid...

Plan van aanpak

Het college neemt kennis van het Plan van Aanpak Beheersing Financiën Jeugd en Wmo en gaat akkoord met doorzending naar de raad ter bespreking.

Tracé ontsluitingsweg vanuit Vathorst-Bovenduist

Het college heeft ingestemd met het in opiniërende zin voorleggen aan de gemeenteraad van een rapport van de gemeente Amersfoort (opgesteld door RHDHV) waarin twee...

Belastingvoorstellen 2021

Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel "Belastingvoorstellen 2021", waarmee de nieuwe belastingverordeningen 2021 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. In deze verordeningen zijn detariefvoorstellen...

Programmabegroting 2021 – 2024

In de vergadering van de raad van 2 juli 2020 is de kadernota begroting 2021 - 2024 vastgesteld. De uitwerking daarvan is de Programmabegroting 2021...